Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
im. Janusza Korczaka

Kraków