ATESTY

Nasze produkty posiadają Atesty Higieniczne i Świadectwa Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego:

 

NIZP ATEST PIB

 

Lista atestów

 

Atest PZH Kruch Solny B.BK.60111.0554.2023

 

Atest PZH Płyta Solna B.BK.60111.0555.2023

 

Atest PZH Cegła Solna B.BK.60111.0556.2023

 

Atesty wygasają:

21 sierpnia 2028 r